Blog

Wróć

Fotowoltaika – czy opłaca się produkować własną energię?

Potrzebujemy coraz większej ilości energii elektrycznej.

Wraz z rozwojem technologii, każdego roku zwiększa się nasza potrzeba wykorzystywania energii elektrycznej. Pralka, lodówka, suszarka, telewizor, komputer, piekarnik to urządzenia bez których nie wyobrażamy sobie obecnie codziennego życia. Wystarczy, że od czasu do czasu w naszym domu wystąpi przerwa w zasilaniu i od razu zdajemy sobie sprawę jak bardzo potrzebujemy energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na Ziemi w ciągu ostatnich 25 lat podwoiło się  i wyniosło 23 PWh (1PWh = 1015Wh) (źródło: https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html ) w 2018 roku. Większość wytworzonej energii powstała w wyniku spalania węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną spalamy coraz więcej paliw kopalnych, których zasobność jest ograniczona. Zmniejszająca się ich ilość i coraz trudniejszy dostęp do ich źródeł powoduje, że ich cena rośnie.  Opierając energetykę na paliwach kopalnych dążymy do sytuacji w której potrzebujemy coraz więcej coraz droższej energii, a dodatkowo ich użycie negatywnie wpływa na nasze środowisko naturalne.

 Z uwagi na tak niekorzystną perspektywę, obecnie większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, czyli takich których zasób jest w zasadzie niewyczerpywalny a użycie w minimalnym stopniu wpływa na środowisko naturalne to jest np. promienie słoneczne, wiatr czy woda.

Energia elektryczna w Polsce

W Polsce energia elektryczna pozyskiwana jest w ponad 80% ze źródeł konwencjonalnych – w tym głównie węgla. Od kilku lat obserwujemy pozytywną zmianę, która jest widoczna zarówno na dachach budynków czy gruntach gdzie pojawiają się instalacje fotowoltaiczne jak i w postaci wiatraków imponująco wznoszących się na naszych polskich krajobrazach.

Fotowoltaika – ile to kosztuje?

W celu przyjęcia wiarygodnego punktu odniesienia przy porównywaniu kosztów pozyskiwania energii elektrycznej z różnych źródeł wykorzystuje się metodę LCOE (ang. Levelized Cost of Electricity) określającą uśredniony koszt wyprodukowania energii elektrycznej. Aby określić LCOE należy sumę nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych w całym okresie życia źródła energii podzielić przez ilość energii wytworzonej w tym czasie.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej koszty inwestycyjne zależą od wielkości instalacji która dobierana jest indywidualnie do potrzeb związanych z realnym zużyciem energii elektrycznej. W Polsce na potrzeby średniego gospodarstwa domowego wystarczy instalacja o mocy 5 kWp. Koszt takiego systemu to ok. 25 tyś zł brutto. Warto wiedzieć, że przy obecnych możliwościach nie trzeba mieć własnych środków finansowych na realizację takiej inwestycji. W GEO Solar współpracujemy m.in. z Ikano Bank oferując kredyt dla klientów indywidualnych oraz DLL Financial Solutions oferując atrakcyjne warunki leasingu lub pożyczki nawet przy zerowym wkładzie własnym. Dodatkowo  w przypadku instalacji realizowanych przez klientów indywidulanych lub rolników można skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych, a pieniądze uzyskane z tego tytułu wykorzystać na wakacje. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby ilość generowanej energii elektrycznej odpowiadała potrzebom klienta. Może ro również oznaczać, że oszczędności  na rachunkach za prąd, pokryją koszty spłacania rat.

Analizując koszty eksploatacyjne źródła wytwarzającego energię elektryczną należy wziąć pod uwagę koszty paliwa, utrzymania, serwisowania oraz potencjalnych napraw. Czerpiąc energię z promieniowania słonecznego całkowicie pomijamy koszty paliwa. W związku  tym, że  instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa możemy pominąć również koszty jej utrzymania. Kupując sobie elektrownię słoneczną, która będzie dla nas pracowała przez kolejne 25 lat, trzeba zwrócić uwagę na sprzęt i gwarancje jakie oferuje dana firma.   GEO Solar wykorzystuje do swoich realizacji komponenty najwyższej jakości w tym moduły producentów znajdujących się w pierwszej dziesiątce listy Bloomberg New Energy Finance (kluczowego raportu prezentującego światowych liderów w produkcji modułów fotowoltaicznych).

Zakładając więc, iż zdecydujemy się na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp za cenę około 25 tys. zł, która w ciągu 25 lat  wyprodukuje ok. 100 000 kWh, to uśredniony koszt wyprodukowania energii elektrycznej wyniesie 0,25 zł/kWh.

Aktualnie średnia cena zakupu jednej kWh przy taryfie G11 to średnio – dla wszystkich operatorów działających na terenie Polski – 0,55 zł/kWh. Porównując  oba koszty zakupu energii i nie uwzględniając nawet nieuniknionego wzrostu ceny za energię elektryczną o której mówią eksperci z obszaru energii,  nasuwa się jeden wniosek: o wiele taniej można produkować własną energię już dzisiaj niż kupować ją od operatora sieci. Dodatkowo na mocy ustawy z 20 lutego 2015 r. o donawialnych źrodłach energii wraz z jej późniejszymi zmianami, prosumenci mogą korzystać z tzw. bilansowania z siecią. Bilansowanie to sprowadza się do tego że możemy korzystać z sieci elektroenergetycznej jak z magazynu energii, czyli oddawać nadwyżki energii do sieci i odbierać je w okresie kiedy instalacja nie produkuje, a my zużywamy prąd.  Dzięki temu nie musimy się zastanawiać co się stanie kiedy instalacja nie będzie produkować energii.

Podsumowując, uśredniony koszt wyprodukowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w perspektywie 25 lat jest już dzisiaj istotnie niższy w porównaniu do kupowania energii od sprzedawcy energii, a poza tym posiadanie własnej elektrowni słonecznej uniezależnia nas od przyszłych zmian cen rynkowych

Przez dalsze, aktywne korzystanie z serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś zgody na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas.

Dowiedz się więcej