Blog

Wróć

„Mój Prąd”, czyli nawet
5 000 zł dodatkowo na panele słoneczne

23 lipca 2019 premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie rządowego programu wspierającego rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Rząd przeznaczy na ten cel 1 mld zł w ciągu 5 lat.

W ramach tego programu możesz uzyskać dotację nawet do 50% kosztów kwalifikowanych (określonych w regulaminie i programie) wchodzących w skład kosztu instalacji, ale nie więcej niż 5 000 zł na jedną elektrownię słoneczną.

Od 30 sierpnia 2019 ogłoszony został pierwszy nabór do tego programu i możesz złożyć już wniosek w celu skorzystania z tej dotacji. Jeżeli nie zdążysz skorzystać z tego programu w tym roku, nic straconego. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w 2020 roku.

GEO Solar przygotowuje faktury z opisem zgodnym z wymaganiami programu „Mój Prąd”. W przypadku zakupu elektrowni słonecznej na kredyt, nasz partner Ikano Bank przygotuje odpowiednie potwierdzenie przelewu i przekażemy je Klientowi. W sytuacji w której Klient zainteresowany jest równoległym pozyskaniem dodatkowego finansowania przygotujemy również konieczne potwierdzenia.

Mój prąd – dla kogo?

Akcja przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, których właściciele chcą produkować energię elektryczną na własne potrzeby i które w terminie 30 sierpnia 2019 – 20 grudnia 2019 złożą odpowiedni wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami.  Programem objęte są elektrownie słoneczne o mocy od 2kW do 10kW.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy właściciele mikroinstalacji, które zostały uruchomione w okresie 23 lipca –  20 grudnia i mogą przedstawić poniższe dokumenty:

  • Fakturę za realizację instalacji fotowoltaicznej wraz z opisem „Zgłoszona do programu Twój Prąd” – ten opis może być napisany odręcznie przez Kupującego
  • Potwierdzenie zapłaty lub opis na fakturze „ZAPŁACONO”. Ważna jest data płatności końcowej, która musi być po 23 lipca 2019. Nawet jeżeli faktura zaliczkowa była opłacona przed 23 lipca 2019, nadal możesz skorzystać z dofinansowania.
  • Podpisane oświadczenie OSD, przez osobę dokonującą wymiany licznika na dwukierunkowy,  na wzorze przedstawionym w programie. Wzór tego zgłoszenia znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W przypadku instalacji z już wymienionymi licznikami konieczna jest wizyta w odpowiednim oddziale OSD i przyjęcie oświadczenia.

Dopuszczalna jest sytuacja w której faktura oraz umowa na elektrownię słoneczną jest na inną osobę niż ta, która widnieje na fakturze z OSD. Jednak miejsce instalacji musi być zgodne z adresem PPE.

Mój prąd – warunki dofinansowania

Możesz otrzymać max 5000 zł, co może stanowić max 50% wartości całej inwestycji w instalację fotowoltaiczną

W ramach tegorocznego programu możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli Twoja instalacja zostanie podłączona do sieci i do 20 grudnia 2019 złożysz wskazane dokumenty.

Wniosek możesz złożyć tylko w formie papierowej wypełniając stworzony w tym celu formularz.

Formularz możesz pobrać na dedykowanej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy go podpisać i złożyć w kopercie z dopiskiem „Program Priorytetowy „Mój Prąd”” w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 8:00 – 15:00 .

WAŻNE: w przypadku wypełniania formularza ręcznie, wszystkie konieczne pola powinny być wypełnione czarnym lub niebieskim długopisem DRUKOWANYMI literami.

Mój prąd, a ulga podatkowa i inne dofinansowania

W chwili obecnej, funkcjonuje już kilka programów wspierających rozwój fotowoltaiki dla domu. Przeanalizowaliśmy je, skontaktowaliśmy się z NFOŚiGW i poniżej znajdziesz kilka informacji w tym temacie.

Mój prąd, a ulga termomodernizacyjna

Korzystając z dofinansowania Mój Prąd w dalszym ciągu możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Musisz jedynie, kwotę przedstawioną do odliczenia od podatku pomniejszyć o kwotę otrzymanego dofinansowania. Szczegółowy przykład wyliczeń dla takiego przypadku znajdziesz poniżej.

Mój prąd, a czyste powietrze

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o wsparcie w programie „Czyste powietrze”, elektrownia słoneczna zgłoszona do tego programu nie może skorzystać ze wsparcia w programie „Mój Prąd”.

Fotowoltaika dla domu – ile to teraz kosztuje?

Sprawdźmy jak to może wyglądać dla konkretnego przypadku. Wszystkie wartości pieniężne podawane w niniejszym przykładzie są wartościami brutto, czyli z uwzględnieniem VAT.

Przykład inwestycji w elektrownię słoneczną dla gospodarstwa domowego, którego rodzina zużywa rocznie ok  1700 kWh energii elektrycznej , a opłaty za zużycie energii elektrycznej (bez opłat stałych, niezależnych od zużycia energii elektrycznej) wynoszą  1 100 zł rocznie.

W takim przypadku możemy zaproponować elektrownię o mocy 2,03 kW, generującą ok 2 000 kWh rocznie energii elektrycznej, składającą się z 7 modułów  polikrystalicznych Canadian Solar  o mocy  290Wp każdy. Jej cena to 11 719, 80 zł.

Klient może uzyskać 5 000 zł dofinansowania z programu Mój Prąd

W ramach programu i zgodnie z kryterium jakościowym punktowym, określającym efektywność kosztową danej inwestycji szacujemy, że Klient może otrzymać w tym przypadku 4 pkt. Oznacza to maksymalną możliwą ilość punktów, a co za tym idzie nawet 5 000 zł dofinansowania rządowego. W przypadku tej inwestycji w elektrownię słoneczną można zatem odjąć te kwotę od całkowitego kosztu.

Po uwzględnieniu dofinansowania koszt instalacji wyniesie:

11 719,80 zł – 5 000 zł = 6 719,8 zł

UWAGA: Zgodnie z najnowszymi informacjami, opublikowanymi 9 września przez Departament Podatków Dochodowych, dofinansowanie uzyskane w ramach programu „Mój Prąd” nie podlega opodatkowaniu. Pełne objaśnienia podatkowe znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl w części dotyczącej ulgi termomodernizacyjnej.

Klient może również uzyskać zwrot z podatku za rok 2019

W rozliczeniu PIT za rok 2019, każdy może odliczyć sobie 18% lub 32% w zależności od swojego progu podatkowego. Należy jedynie w rozliczeniu podatkowym uwzględnić wartość inwestycji pomniejszoną o wartość dofinansowania uzyskanego w ramach programu „Mój Prąd”, czyli:

6 719,8 zł x 18% = 1 209,56 zł

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie możliwe ulgi i dofinansowania, Klient instaluje sobie własną elektrownię słoneczną wartą 11 720 zł, a realny koszt jaki ponosi to 5 510 zł, czyli 47% pierwotnej ceny instalacji.

Klient nie musi inwestować swoich środków finansowych

Dodatkowo Klienci GEO Solar mogą skorzystać z atrakcyjnego kredytu na instalację fotowotlaiczną, którego udziela Ikano Bank, nasz zaufany partner finansowy. Nie musisz mieć wkładu własnego, a umowę kredytową podpiszesz w swoim domu podczas jednej wizyty naszego przedstawiciela.

Miesięczna rata udzielonego na 5 lat kredytu na kwotę 6700 PLN przy stałym oprocentowaniu wyniesie 129,53 PLN.

Po pięciu latach całkowicie spłacona instalacja nadal będzie dla Ciebie pracowała i przez kolejnych 20 lat będziesz miał energię za darmo.

Nie trać czasu!

Zainstaluj elektrownię słoneczną 47% taniej!

Skontaktuj się z nami.

Przez dalsze, aktywne korzystanie z serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś zgody na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas.

Dowiedz się więcej